Det er utrolig mye som skal være i orden før man kan starte opp sin helt egen forening eller et lag. Det hele må starte med at det er minst to stiftere som oppretter og deretter signerer et såkalt stiftelsesdokument.

Dette dokumentet sammen med de to stifterne vil vedta at foreningen blir skapt. I tillegg til dette må et skjema som heter «samordnet registermelding» fylles ut, og dette kan leveres inn gjennom Altinn, som er den ekleste og raskeste måten. Dersom foreningen allerede hadde blitt opprettet, men et stiftelsesdokument ikke finnes, må de som står bak foreningen legge ved en annen form for dokumentasjon. Dermed vil de kunne vise at foreningen allerede hadde blitt opprettet og faktisk eksisterer.

Dersom man er en student og ønsker å stifte en fiskerforening eller et lag, er det en litt annen vei man må gå. Det må nemlig gå gjennom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Det hele vil starte med et stiftelsesmøte som er det første formelle møtet i foreningen. I et sånt møte skal man velge ut et styre, skrive et møteprotokoll og til sist godkjenne vedtekter. Disse vedtektene vil måtte fastslå både foreningen sitt navn, formålet med foreningen, hvem som kan bli medlem og til sist beslutningsmekanismer innen foreningen.