Det er en rekke ulike lag for både jakt og fiske spredd rundt i hele landet, og det vil alltid være en som er rett i nærheten, uansett hvor man bor. Det er til og med opptil flere lokallag og skytebaner rett i nærheten av hverandre. Om man fortsatt er på jakt etter det beste lokallaget for seg selv, vil man til og med kunne finne et interaktivt kart som viser alle lokallagene. Gjennom dette kartet vil man selv kunne klikke seg inn på sitt eget fylke eller finne frem til det ønskede lokallaget direkte gjennom kartet. Bare i Østfold alene finne det hele 29 ulike lokallag, da kan man jo tenke seg til hvor mange ulike lokallag som finnes i hele Norge til sammen.

Gjennom den interaktive oversikten på Norges Jeger- og Fiskerforbunds hjemmeside vil jegere også kunne finne en oversikt over de ulike skytebanene. Der vil det stå listet opp hva slags våpen som kan brukes, og selvfølgelig hva slags skytebane det er. Norges Jeger- og Fiskerforbund er rett og slett det som bringer sammen all nødvendige informasjon for medlemmer og de som er interesserte.